brunofischer.se

Bruno Fischer

Gestaltterapeut utbildad av GIS-International, Orö, Danmark.

Mottagning i Umeå och Mariehamn på Åland. Legitimerad psykoterapeut i Finland.

Lång erfarenhet som lärare i grundskolan och vuxenutbildning. Under många år verksam som instruktör i Tai Chi Chuan. Leder mansgrupper i samarbete med mansjouren i Umeå.

Handledning för personal inom äldrevård

 

Min egen resa

Jag kom först i kontakt med gestaltterapi 1984, när jag var i en livskris och behövde stöd för att bearbeta frågor i mitt liv. Ångest, skam och skuldkänslor var det jag var i kontakt med när jag sökte stöd. Jag mötte en gestaltterapeut som lyssnade, fanns kvar och aldrig ifrågasatte eller värderade mig. Jag lärde mig skilja på mitt egenvärde som människa och mina, kanske inte alltid så helgjutna handlingar. Tidigare hade mitt egenvärde grundat sig på mina prestationer. Min terapeut var hela tiden respektfull och hjälpte mig att se och förstå hur mitt agerande påverkade mig själv och andra människor. Så började min resa mot mera harmoni och kärlek i mitt liv. Jag började leva i stället för att endast överleva.

Resan var dock lång, efter år av utbrändhet och en målmedveten strävan att komma tillbaka återupptog jag min skolning till gestaltterapeut som jag påbörjade 1989 och arbetar nu både i Sverige och Finland.

Foto: André Fischer

 

Kontakt

 

E-post: info@brunofischer.se

 

Telefon: +46(0)705772844

 

+358(0)40 8110890

 

Copyright © 2015 Bruno Fischer