Hitta din väg i livet

Foto: Bruno Fischer

brunofischer.se

Dags att ta nästa steg?

 

Det kommer perioder i livet när man kan behöva stöd för att bearbeta upplevelser eller bara berätta för någon om hur man känner sig. Perioder av vilsenhet över vad man vill med sitt liv.

 

Som gestaltterapeut är jag ditt stöd i frågor kring vad du vill med ditt liv. När du behöver bearbeta sorg, känslor av otillräcklighet eller när du känner dig nedstämd och deprimerad.

Frågorna kan härstamma såväl från ditt privata liv, dina relationer till familj och vänner som dina relationer i arbetslivet.

 

Kanske vill du göra förändringar i ditt liv och dagarna bara går...

 

 

 

Gestaltterapi

Gestaltterapi har praktiserats och utvecklats under mer än 60 år. Syftet är bl.a. att bli mer medveten om sig själv och hur man fungerar tillsammans med andra, så att man kan ändra sånt som inte fungerar som man vill. Stor vikt läggs vid att vara i nuet, det innebär att vara mer i kontakt med kroppen; med känslor och förnimmelser som upplevs kroppsligt.

 

Tillsammans med terapeuten som stöd utforskar man sin livssituation genom bl.a. samtal och drömarbete. Det leder till att man blir mer medveten och ser mer av sina resurser. Ett påtagligt resultat av arbetet är ofta att man känner sig mer levande. Gestaltterapin är holistisk, den ser till hela personen; tankar, känslor, kroppen och drömmar.

 

Terapeutens roll är att underlätta klientens process för att bli mer medveten. Verktygen är övningar, experiment, dialoger och feed-back. Klienten avgör alltid själv om han eller hon vill delta i den föreslagna övningen. I gestaltterapi intresserar man sig för det som sker i nuet. Det som görs, tänks och känns i det aktuella ögonblicket är av betydelse. Förmågan att vara i nuet ökar och är oumbärlig för att kunna vara lugn och harmonisk. Man lär sig att acceptera, uppskatta och respektera sig själv, det leder till att det också är lättare att se, uppskatta och respektera andra människor.

Vanliga resultat när man deltar i verksamhet som grundar sig på gestaltmetodik, vare sig det är terapi eller i andra sammanhang är att man upptäcker dolda resurser hos sig själv och kommer i kontakt med mer glädje och kreativitet.

Grundstenar i gestaltterapi är : medvetenhet, kontakt, ansvar, här och nu.

Mottagning:

 

Mariehamn, Åland

 

Mottagning efter överenskommelse

 

 

 

Kontakt

 

E-post: info@brunofischer.se

 

Telefon: +46(0)705772844

 

 

Foto: André Fischer

Bruno Fischer

Gestaltterapeut utbildad av GIS-International, Orö Danmark.

Mottagning i Mariehamn på Åland. Legitimerad psykoterapeut i Finland.

Copyright © 2015 Bruno Fischer